terug naar nwz.nl

Sunset QVA149A2316

Start onderzoek: 
Augustus 2016

Doel: 
In dit onderzoek wordt de werkzaamheid en veiligheid van een behandeling met QVA149 (110/50 mcg eenmaal daags) ten opzicht van een behandeling met tiotropium (18 mcg eenmaal daags) + salmeterol/fluticasonpropionaat FDC (50/500 mcg tweemaal daags) bij patiënten met matige tot ernstige COPD onderzocht.
Het is bedoeld om aan te tonen dat QVA149 (110/50 mcg), Ultibro, even goed werkt als tripletherapie (tiotropium 18 mcg plus de combinatie van salmeterol/fluticasonpropionaat 50/500 mcg).

Wie kunnen meedoen? 
Mensen met COPD die een longfunctie blazen tussen de 40- 80% van de voorspelde waarde én ook niet meer dan 1 behandeling met prednison en/of antibiotica i.v.m. een exacerbatie/verslechtering hebben gehad in het jaar voorafgaand aan het onderzoek.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, vandaar dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen starten.

Wat houdt meedoen in? 
Gedurende een half jaar komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138. Er worden diverse testen gedaan zoals longfunctie, ECG en bloedafname. De 10 bezoeken zijn ’s morgens en duren meestal 2 à 3 uur. De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Zij moeten op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid. Vier keer tijdens het onderzoek heeft de deelnemer contact met de longarts, zo nodig vaker. 

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie: 
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail:  researchlongziekten@nwz.nl 
telefoon 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)