terug naar nwz.nl

Hospital@Home

Noordwest Ziekenhuisgroep en zorgorganisatie Omring hebben samen het zorgprogramma Hospital@Home opgezet. Hierbij worden patiënten met hartfalen thuis behandeld. Binnen het zorgprogramma Hospital@Home werken Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep al samen op het zorgpad Hartfalen@Home binnen de Omring/HKN regio. Uit  eerdere pilots bleek dat patiënten het heel prettig vinden om thuis behandeld te worden. Noordwest en De Zorgcirkel starten daarom vanaf maandag 4 april 2022 met de hartfalen@home behandeling - ook in pilotvorm - in de regio Alkmaar, Egmond, Heiloo en de Rijp. In de pilots worden patiënten met hartfalen thuis klinisch behandeld. 

Thuis behandelen komt welzijn patiënt ten goede
Wanneer de toestand van patiënten met hartfalen verslechtert, worden ze in de meeste gevallen voor langere tijd opgenomen in het ziekenhuis. Bij het zorgpad Hartfalen@home wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de klinische behandeling thuis voort te zetten. De patiënt krijgt thuis medicatie (diuretica) toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats. Patiënten voelen zich thuis vaak prettiger. Ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling en het welzijn van de patiënt ten goede. 

Veilige zorg
De zorg die de patiënten thuis krijgen, vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten van Noordwest. Het ambulante team en verpleegkundig specialisten in opleiding van De Zorgcirkel en Noordwest voeren de zorg in eerdergenoemde regio uit. Zij bezoeken de patiënt twee keer per dag thuis. Het zorgprogramma Hospital@Home is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames waar mogelijk te voorkomen. De behandeling van deze patiënten vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ziekenhuiscomplicaties klein is.

Ervaringsverhaal Bert Hackmann
Zorgevaluatie en gepast gebruik (ZE&GG) heeft als missie dat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt. Ze kijken naar welke zorg, voor welke patiënt op welke plek het beste past. Zij vinden ons zorgprogramma Hospital@Home daar een mooi voorbeeld van. ZE&GG sprak met patiënt Bert Hackmann over zijn ervaring met het programma. Victor Umans, cardioloog bij Noordwest, en Sjoerd Walburg, regiomanager thuiszorg bij Omring, vertellen wat Hospital@Home inhoudt.

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen