terug naar nwz.nl

Uitgelicht! Promotieonderzoekster Lotte Terpstra

Onze promotieonderzoekster Lotte Terpstra startte in september 2014 met de opleiding longziekten en tuberculose. Nu heeft ze tijd gekregen voor haar promotieonderzoek over longziekten.
Lotte, vertel eens…


Waar komt je enthousiasme voor onderzoek vandaan?
Wetenschappelijk onderzoek vind ik erg leuk. Dr. Boersma is bij Noordwest veel bezig met onderzoek binnen longziekten. Hij vroeg of ik dit promotieonderzoek wilde doen. Dat wilde ik heel graag. Ik onderbreek nu 3 jaar mijn opleiding tot longarts om tijd te hebben voor mijn promotieonderzoek. Daarna ga ik natuurlijk verder met mijn opleiding.

Mis je het patiëntencontact niet?
Onderzoek doen is heel anders dan spreekuur houden en patiënten zien. Bij de kliniek heb je gestructureerde dagen waarin je veel patiënten ziet. Als onderzoeker ben je vrijer in het indelen van je tijd en heb je nog meer de mogelijkheid om je te verdiepen in longziekten. Ik vind het heel leuk dat ik beide kanten leer kennen, zowel het onderzoek als de praktijk. Later zou ik ook graag een combinatie van beiden willen doen!

Waar gaat je onderzoek eigenlijk over?  
Ik doe onderzoek naar het vernevelen van antibiotica. Bij antibioticaverneveling dienen we de antibiotica toe met een vernevelapparaat. Met een mondstuk adem je de antibiotica in. Daardoor komt de antibiotica direct in de longen terecht en niet eerst in het bloed. Dit zorgt voor minder bijwerkingen.

Welke patiënten hebben deze antibiotica nodig?
Dit onderzoek voer ik uit bij patiënten met bronchiëctasieën. Patiënten met bronchiëctasieën hebben regelmatig antibiotica nodig voor luchtweginfecties. Ze hebben namelijk een abnormale verwijding van de luchtwegen waarin vaak en gemakkelijk een ontsteking ontstaat. Ze belanden regelmatig in het ziekenhuis en hebben een verminderde kwaliteit van leven.

En de behandeling met verneveling zal de klachten verminderen?
Bij andere groepen patiënten is al aangetoond dat het vernevelen van antibiotica kan helpen, bijvoorbeeld bij patiënten met taaislijmziekte die ook last hebben van bronchiëctasieën. Maar er is nog niet genoeg onderzoek gedaan bij patiënten met alleen bronchiëctasieën. Deze patiënten behandelen we nu 1 jaar met antibiotica of een placebo. Een placebo lijkt op de echte antibiotica, alleen zit hier geen werkzame stof in.

Hoe gaat dat, een onderzoek in een ziekenhuis?
Je begint met een onderzoeksprotocol. Deze wordt momenteel beoordeeld door de Medische Ethische Commissie. Medicijnonderzoek met patiënten moet namelijk aan strenge eisen voldoen. Daarna starten we met het onderzoek bij Noordwest en gaat het onderzoek ook in andere ziekenhuizen lopen.

We hopen in de zomer van 2016 de eerste patiënten te kunnen vragen voor deelname aan het onderzoek. Patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen het vernevelapparaat met de antibiotica mee naar huis. Ze bezoeken elke 3 maanden de polikliniek. Ook houden ze een dagboek bij over hun klachten. We hopen te kunnen laten zien dat patiënten door het vernevelen van antibiotica minder last hebben van ontstekingen in de luchtwegen en daardoor minder vaak in het ziekenhuis belanden.