terug naar nwz.nl

Informatie voor verwijzers

Goede relaties tussen verwijzers (huisartsen, verpleeghuisartsen of andere specialisten) en medisch specialisten zijn van groot belang voor goede zorg. Noordwest Ziekenhuisgroep investeert daarom ook in de relatie met verwijzers. Er vinden bijvoorbeeld regelmatig spiegelgesprekken plaats. Heeft u feedback? Om onze service te verbeteren ontvangen wij het graag. 

Mogelijkheden
Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een apart telefoonnummer, speciaal voor huisartsen en andere verwijzers. Wanneer u dit nummer draait als verwijzer, krijgt u voorrang in de wachtrij en wordt u spoedig door de specialist te woord gestaan.