Nederlandse Hart Registratie
terug naar nwz.nl

Cardiologische resultaten van behandelingen opnieuw openbaar

 
Noordwest Ziekenhuisgroep maakt de cardiologische resultaten van behandelingen openbaar via de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Door deze cijfers te delen levert Noordwest een belangrijke bijdrage aan de verdere verbetering van de cardiologische zorg in Nederland. 

De NHR stelt zich tot doel om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van het verzamelen van data over behandelresultaten. Dit gaat bijvoorbeeld om informatie over: overleving na een ingreep, complicaties, re-operaties en kwaliteit van leven, belangrijke onderwerpen voor u als patiënt.
Zowel artsen als technici en verpleegkundigen dragen bij aan deze dataverzameling. Door het registreren van voor de patiënt belangrijke gegevens kan de NHR artsen ondersteunen bij het verder verbeteren van behandelbeslissingen die afgestemd zijn op het belang van de patiënt. Daarnaast onderzoekt de NHR waar het nieuwe initiatieven voor kwaliteitsonderzoek kan ondersteunen en ontwikkelt ze een platform om ervaring en kennis tussen centra te delen. Dit om ervoor te zorgen dat er optimaal wordt samengewerkt binnen de Nederlandse hartzorg.
 
De NHR zorgt ook voor de registratie van alle cardiologische implantaten die patiënten tijdens een ingreep aan het hart ontvangen. In Nederland nemen alle cardiologische centra deel aan deze kwaliteitsregistratie. Het is belangrijk dat de registratie van implantaten zorgvuldig gebeurt, zodat landelijk altijd terug te vinden is wie welk implantaat draagt. Naast de registratie van implantaten registreert de NHR data over de procedures die worden uitgevoerd, zodat artsen bijvoorbeeld  informatie kunnen terug ontvangen over specifieke kenmerken van de patiëntenpopulatie of de duur van opname na een ingreep.

Het delen van deze cijfers maakt het ook mogelijk om de deelnemende ziekenhuizen onderling te vergelijken. Dat is best heel spannend’ vertelt cardioloog Victor Umans. ‘Uit de cijfers blijkt dat ons ziekenhuis op de groene lijn valt betreft patiënten die overlijden binnen 30 dagen na een dotterbehandeling (percutane coronaire interventie). Dit is voor ons een bewijs dat patiënten in Noordwest-Nederland bij een hartinfarct veilige, snelle en goede zorg krijgen. Dat onze inspanningen dat  resultaat hebben is iets waar we trots op mogen zijn’.

Wilt u meer lezen over wat de NHR doet in samenwerking met de centra, dan kunt u terecht op:  www.nederlandsehartregistratie.nl 
Voor meer informatie over de internationale publicatie klikt u hier.