Menu

Privacy

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Noordwest Ziekenhuisgroep dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Noordwest Ziekenhuisgroep gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Noordwest Ziekenhuisgroep daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Cookies

Sommige delen van de website van Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina's, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Noordwest Ziekenhuisgroep haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Noordwest Ziekenhuisgroep en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Noordwest Ziekenhuisgroep' alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Noordwest Ziekenhuisgroep, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Noordwest Ziekenhuisgroep en andere websites

Op de website van Noordwest Ziekenhuisgroep treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Noordwest Ziekenhuisgroep kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Noordwest Ziekenhuisgroep toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Noordwest Ziekenhuisgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Noordwest Ziekenhuisgroep adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@nwz.nl

© Copyright Noordwest Ziekenhuisgroep