terug naar nwz.nl

Binnen ons hart-longcentrum gebruiken we digitale voorlichting van ‘Medify’. Voor veel onderzoeken en behandelingen is het hiermee mogelijk thuis de digitale voorlichting te doorlopen. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen voor een gesprek. Als digitale voorlichting in uw geval mogelijk is, hoort u dit van ons. 

Meer informatie over digitale voorlichting via Medify leest u op www.nwz.nl/digitalezorg