terug naar nwz.nl

Samenwerking

 

Nauwe samenwerking tussen het specialisme cardiologie en longziekten ligt voor de hand, omdat symptomen van hart- en longaandoeningen - zoals kortademigheid of pijn op de borst - soms veel op elkaar lijken. Bovendien hangen hart- en longproblemen vaak met elkaar samen. Ook komt het regelmatig voor dat een hartpatiënt longproblemen heeft en andersom. Deze intensieve samenwerking heeft veel voordelen voor patiënten. In het bijzonder voor patiënten bij wie het bij opname nog onduidelijk is of ze een hart- of een longprobleem hebben of eventueel een combinatie van beide. 


Samenwerking met ziekenhuizen in de regio
Noordwest Ziekenhuisgroep werkt nauw samen met VU Medisch Centrum in Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. U kunt daardoor voor alle cardiologische zorg in uw eigen regio terecht. Bovendien zijn de wachttijden door deze samenwerking kort. 

 
Voor patiënten met longkanker is er een nauwe samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL). Er is vaak overleg over patiënten met het AvL. Een second opinion is daardoor snel geregeld.