terug naar nwz.nl

Kwaliteit van zorg

Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dat wil zeggen dat we naast routinebehandelingen ook ingrepen op academisch niveau verrichten. Dat geldt ook voor het hart-long centrum. Voor de inwoners van de regio Noord-Holland Noord zorgt een team van cardiologen, longartsen, samen met vele andere deskundigen, voor hoogwaardige zorg dichtbij huis:

  • adequate en snelle zorg bij veelvoorkomende behandelingen
  • goede begeleiding en zorg voor chronische hartpatiënten
  • spoedeisende zorg op de eerste hart-long hulp
  • topklinische medisch-specialistische zorg zoals dotteren, het plaatsen van een ICD (inwendige defibrillator) en longchirurgie
     

Kwaliteit en transparantie van zorg
Ons hart-long centrum werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en is daarom aangesloten bij de volgende onderzoeken/projecten:

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Het specialisme cardiologie staat op de officiële Witte Lijst van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie voor de behandelingen: dotteren en ICD-implantaties.
Op het gebied van veiligheid en kwaliteit voldoet het specialisme cardiologie ruim aan de volumenormen van de NVVC voor ICD, pacemaker, PCI en kathetarisatie. Lees meer over de Volumenormen Cardiologie van de NVVC.

NVVC Connect
Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. NVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en de regionale patiëntenvereniging om de zorg voor de patiënt goed te organiseren.

Nederlandse Hart Registratie
Ons hart-long centrum is steeds op zoek naar verbeteringen in de kwaliteit en transparantie van de zorg voor patiënten met hartklachten. Ons hart-long centrum doet daarom mee aan de Nederlandse Hart Registratie (NHR), een onderzoeksprogramma dat deze kwaliteitsverbetering bij de aangesloten hartcentra in Nederland stimuleert. Lees hier meer over de NHR.

Ziekenhuischeck
Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Op de website Ziekenhuischeck vindt u informatie over kwaliteit en behandelresulaten. U kunt bijvoorbeeld zien of het ziekenhuis een bepaalde operatie uitvoert, hoe vaak een operatie wordt uitgevoerd en welk rapportcijfer patiënten aan het ziekenhuis geven. Ook is er een mogelijkheid om verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.