terug naar nwz.nl

Kwaliteit van zorg

Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dat wil zeggen dat we naast routinebehandelingen ook ingrepen op academisch niveau verrichten. Dat geldt ook voor het hart-long centrum. Voor de inwoners van de regio Noord-Holland Noord zorgt een team van cardiologen, longartsen, samen met vele andere deskundigen, voor hoogwaardige zorg dichtbij huis:

  • adequate en snelle zorg bij veelvoorkomende behandelingen
  • goede begeleiding en zorg voor chronische hartpatiënten
  • spoedeisende zorg op de eerste hart-long hulp
  • topklinische medisch-specialistische zorg zoals dotteren, het plaatsen van een ICD (inwendige defibrillator) en longchirurgie
     

Kwaliteit en transparantie van zorg
Ons hart-long centrum werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en is daarom aangesloten bij de volgende onderzoeken/projecten:

Witte lijst Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Het specialisme cardiologie staat op de officiële Witte Lijst van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie voor de behandelingen: dotteren en ICD-implantaties.
Op het gebied van veiligheid en kwaliteit voldoet het specialisme cardiologie ruim aan de volumenormen van de NVVC voor ICD, pacemaker, PCI en kathetarisatie. Lees meer over de Volumenormen Cardiologie van de NVVC.

NVVC Connect
Het project NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. NVVC Connect wordt regionaal uitgevoerd door cardiologen, huisartsen, ambulancediensten en de regionale patiëntenvereniging om de zorg voor de patiënt goed te organiseren.

Nederlandse Hart Registratie
Ons hart-long centrum is steeds op zoek naar verbeteringen in de kwaliteit en transparantie van de zorg voor patiënten met hartklachten. Ons hart-long centrum doet daarom mee aan de Nederlandse Hart Registratie (NHR), een onderzoeksprogramma dat deze kwaliteitsverbetering bij de aangesloten hartcentra in Nederland stimuleert. Lees hier meer over de NHR.

NVZ Kwaliteitsvenster
Het Kwaliteitsvenster van de NVZ is opgericht om de kwaliteit van UMC’s, ziekenhuizen en revalidatiecentra open en inzichtelijk te maken. Patiënten en geïnteresseerden kunnen in het Kwaliteitsvenster informatie opzoeken over de algemene kwaliteit, revalidatie en behandelresultaten. Noordwest neemt ook deel aan het Kwaliteitsvenster, bekijk het kwaliteitsvenster voor
locatie Alkmaar en Den Helder.

Zelfmanagement in het hart van het zorgproces
Een hartinfarct is een levensbedreigende gebeurtenis die veel impact heeft. Met het project zelfmanagement na een hartinfarct wil het hart-longcentrum samen met De Hart&Vaatgroep en Isala Hartcentrum in Zwolle een actieve inbreng van patiënten stimuleren bij de zorg en revalidatie na een hartinfarct. De ziekte moet een plek krijgen in het leven van de patiënt. Het heft in eigen handen nemen blijkt daarbij een goede aanpak te zijn.