terug naar nwz.nl

Respire Bayer q 3939/15626

Start onderzoek:
Augustus 2014

Doel:
Bronchiëctasieën ontstaan door schade aan de luchtwegen. De luchtwegen verwijden en verslappen waardoor slijm kan ophopen.

Het doel van dit onderzoek is het achterhalen hoe goed ciprofloxacine werkt als droog inhalatiepoeder om het opkomen van plotselinge exacerbaties (verslechteringen) van bronchiëctasieën te vertragen en het aantal waarvoor behandeling met antibiotica nodig is te verminderen. Ook wordt onderzocht hoe veilig ciprofloxacine is. Ciprofloxacine (een anti-bioticum) wordt vergeleken met een placebo.

Wie kunnen meedoen?
Mensen met bronchiëctasieën die een longfunctie blazen tussen de 30 en 90% van de voorspelde waarde én die worden behandeld voor hun bronchiëctasieën.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, helaas kunnen er geen nieuwe deelnemers meer starten.

Wat houdt meedoen in?
Gedurende ruim een jaar komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138 in Alkmaar. Er worden diverse testen gedaan zoals longfunctie, sputumkweek, bloedafname, urineonderzoek, vragenlijsten en neuswat. De 13 of 15 bezoeken vinden meestal ’s morgens plaats en duren meestal 1 uur. De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Elk bezoek heeft de deelnemer contact met longarts.
De onderzoeksmedewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid.

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail:  researchlongziekten@nwz.nl
telefoon: 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)