terug naar nwz.nl

Einstein Choice BAY 59-7939/16416

Start onderzoek:
Oktober 2014

Doel:
Na een behandeling van 6 tot 12 maanden met bloedverdunners vanwege een longembolie en/of trombose in het been, kan de behandelend arts er voor kiezen om preventief bloedverdunners voor te schrijven voor een periode van een jaar.

In dit onderzoek worden een lage dosis rivaroxaban, een standaarddosis rivaroxaban en een aspirine met elkaar vergeleken. Onderzocht wordt of rivaroxaban beter beschermt dan aspirine tegen het opnieuw optreden van een bloedstolsel. Ook wordt er gekeken naar het optreden van bloedingen.

Wie kunnen meedoen?
Mensen die minimaal 6 en maximaal 12 maanden met een bloedverdunner zijn behandeld in verband met een longembolie en/of trombose.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, vandaar dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen starten.

Wat houdt meedoen in?

Gedurende een periode van dertien maanden komt de deelnemer aan het onderzoek vier keer op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138. Er wordt de eerste keer een bloedafname gedaan. De duur van het bezoek varieert van 30 tot 60 minuten. De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Zij moeten op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid.

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail: researchlongziekten@nwz.nl
telefoon: 072 548 4134 / 072 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)