terug naar nwz.nl

Dynagito 1237.19

Start onderzoek:
April 2015

Doel:
In dit onderzoek wordt het effect onderzocht van een behandeling met een combinatie van langwerkende geneesmiddelen olodaterol en tiotropium, ten opzichte van een behandeling met tiotropium alleen. De behandeling van 52 weken wordt gegeven aan mensen met ernstig COPD (chronische obstructieve longziekte) die in het jaar voor de start minimaal één verslechtering van de COPD hebben gehad waarvoor prednison of antibiotica nodig was. Er wordt gekeken bij welke behandeling exacerbaties het beste voorkomen worden.

Tiotropium (Spiriva) en olodaterol zijn beiden langwerkende luchtwegverwijders.

Wie kunnen meedoen?
Mensen met COPD die een longfunctie blazen van minder dan 60% van de voorspelde waarde én tevens één of meer keer per jaar een behandeling met prednison en/of antibiotica nodig hebben in verband met een exacerbatie.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, vandaar dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen starten.

Wat houdt meedoen in?

Gedurende een jaar komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138 in Alkmaar. Er worden diverse testen gedaan zoals longfunctie, ECG en bloedafname. De 6 bezoeken duren ongeveer 1 uur.

 

 

De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Twee keer tijdens het jaar heeft de deelnemer contact met de longarts, indien nodig vaker. Verder vult de deelnemer vragenlijsten in en moeten de onderzoeksmedewerkers op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid.

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail:  researchlongziekten@nwz.nl
telefoon: 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)