terug naar nwz.nl

Captain GSK 205715

Start onderzoek: 
November 2016

Doel: 
In dit onderzoek worden de werkzaamheid en veiligheid beoordeeld van de combinatie van 3 geneesmiddelen, in verschillende doseringen, bij mensen met astma. Het gaat om fluticasone furoaat (FF), umeclidinium (UMEC) en vilanterol (VI). Er wordt gekeken of deze combinatie van 3 geneesmiddelen perioden van verergering van astma (exacerbaties) tegengaat en de hoogte van de longfunctiewaarden beïnvloedt . De effecten van deze combinatiebehandeling (FF/UMEC/VI) worden vergeleken met die van een combinatiebehandeling van twee geneesmiddelen  (FF/VI). 

FF is een corticosteroïd dat de ontsteking remt en VI en UMEC zijn langwerkende luchtwegverwijders.

Wie kunnen meedoen? 
Mensen met astma die een longfunctie blazen van minder dan 80% van de voorspelde waarde en 12% reversibel zijn. Ook moet er een extra consult zijn geweest in het jaar voorafgaand aan het onderzoek, in verband met instabiel astma. 

Er kunnen geen nieuwe deelnemers meer starten.

Wat houdt meedoen in?
Gedurende een jaar komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138. Er worden diverse testen gedaan, onder andere longfunctie, ECG en bloedafname. De 8 of 9 bezoeken zijn ’s morgens en duren meestal 2 à 3 uur, een enkele keer kan het langer zijn. 
De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Drie keer tijdens het onderzoeks jaar heeft de deelnemer contact met de longarts, zo nodig vaker.
Verder vult de deelnemer thuis iedere dag twee keer een elektronisch dagboekje in en wordt een peakflow gemeten. De onderzoeksmedewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid. 

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie: 
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail:  researchlongziekten@nwz.nl 
telefoon 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)