terug naar nwz.nl

Botdichtheid HZC102972

Start onderzoek:
April 2014

Doel:
In dit onderzoek worden de effecten op de sterkte van de botten onderzocht van de combinatie fluticasone furoaat (FF) en vilanterol (VI) bij mensen met COPD: een chronische obstructieve longziekte. Deze effecten worden vergeleken met de effecten van VI alleen. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen de middelen kunnen hebben.

FF is een corticosteroïd dat de ontsteking remt en VI is een langwerkende luchtwegverwijder.

Wie kunnen meedoen?

Mensen met COPD die een longfunctie blazen tussen de 50 en 70% van de voorspelde waarde.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, helaas kunnen er geen nieuwe deelnemers meer starten aan dit onderzoek.

Wat houdt meedoen in?
Gedurende drie jaar komt de deelnemer aan het onderzoek iedere drie maanden op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138 in Alkmaar. Er worden diverse testen gedaan zoals longfunctie en een scan van de heupen. Een ECG, longfoto en bloedafname vinden alleen bij het eerste bezoek plaats. De duur van het bezoek varieert van 1 tot ruim 2 uur. De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Een keer per jaar heeft de deelnemer contact met longarts, indien nodig vaker.

Daarnaast vult de deelnemer thuis een papieren dagboekje in en moeten de onderzoeksmedewerkers op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid.

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail: researchlongziekten@nwz.nl
telefoon 072 548 4134 / 072 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)