terug naar nwz.nl

Parel Ischemische HartZiekten

In de nabije toekomst willen wij deelnemen aan de ‘Parel Ischemische HartZiekten’; een studie op initiatief van het Parelsnoer Instituut. De 8 medische universitaire centra hebben dit instituut opgericht om onderzoeken te starten naar relevante en vaak voorkomende klinische problemen. Bij de studies ligt het kenmerk op de voorspellende waarde van de biomarkers (de stof dat werkt als indicator van een bepaalde ziekte) in het verloop van de ziekte. 

Naam van het onderzoek
Parel Ischemische HartZiekten

Start
Medio oktober 2015 beginnen met inclusies

Korte omschrijving
Samen met kanker vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste doodsoorzaak in Westerse populaties. In Nederland worden jaarlijks bijna 350.000 patiënten vanwege HVZ in een ziekenhuis opgenomen, waarvan ongeveer 110.000 vanwege ischemische hartziekten (IHZ) of hartfalen. Ischemische hartziekten zijn ziekten van het hart die het gevolg zijn van slagaderverkalking.

Deze twee ziektebeelden liggen nadrukkelijk in elkaars verlengde, aangezien hartfalen bij veel patiënten het indirecte gevolg is van een eerder doorgemaakt hartinfarct. In Nederland overlijden jaarlijks 11.000 mensen aan de directe gevolgen van IHZ, terwijl 6.000 mensen overlijden aan hartfalen. Met deze studie hopen wij meer kennis op te doen over het ontstaan en de risicofactoren voor dit hartlijden. Wij hopen dat dit in de toekomst lijdt tot nieuwe behandelings- en preventiemogelijkheden.

Doel
Het uitzoeken van de relatie tussen biochemische merkstoffen en genetische factoren en het (opnieuw) optreden van een acuut hartinfarct en/of hartfalen. In hoeverre kunnen deze biochemische merkstoffen het optreden van zo’n infarct en/of hartfalen voorspellen? 

Wie kunnen meedoen?
 Alle patiënten die binnen komen met een acuut myocardinfarct met ST-elevatie op het elektrocardiogram 

Wat houdt meedoen in? 
Bij binnenkomst wordt er eenmalig extra bloed afgenomen op het reguliere moment voor bloedafname. Vervolgens is er na 30 dagen een telefonisch contact om een vragenlijst door te nemen. Hierna is er jaarlijks schriftelijk contact. Mocht de patiënt in deze periode een nieuw event hebben doorgemaakt waarvoor hij is behandeld dan wordt er gevraagd of wij deze medische gegevens mogen inzien. 

Duur?
de inclusie zal zo’n 5 jaar duren, voor de follow-up is nog geen einddatum gekozen. 

Meer info 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Arts-onderzoeker cardiologie Victor van den Berg.