terug naar nwz.nl

Internationale publicatie binnen Meetbaar Beter

23.02.2017
Internationale publicatie binnen Meetbaar Beter

Noordwest neemt sinds 2015 deel aan Meetbaar Beter. Dit is een programma waarbinnen de deelnemende centra de voor hartpatiënt relevante uitkomsten meten en gezamenlijk verbeteren.

In de jaarlijkse Meetbaar Beter Boeken publiceert ook Noordwest resultaten van behandelingen volledig transparant. Deze publicatie vormt de basis voor verbeterprojecten en het uitwisselen van best practices. Internationaal wordt Meetbaar Beter gezien als een voorbeeld op het gebied van de implementatie van Value-Based Healthcare.

In een speciale VBHC editie van HealthManagement.org is, naast een bijdrage van Porter, Kaplan en Teisberg een artikel over de werkwijze van Meetbaar Beter gepubliceerd. In dit artikel staat onder andere beschreven hoe Noordwest samen met andere Nederlandse centra werkt aan de verdere verbetering van de hartzorg in Nederland. Benieuwd naar het artikel? Klik hier om het artikel te lezen.