terug naar nwz.nl

Speuren naar levensreddende minuten

10.06.2015
Speuren naar levensreddende minuten
112-meldkamer, regionale ambulancevoorziening en ziekenhuis kunnen bij spoedingrepen veel tijdwinst boeken door samen de logistiek te verbeteren. Die verbeteringen variëren van een verkorte procedure op de meldkamer, tot rechtstreeks doorrijden met de ambulancebrancard naar de behandelkamer plus eerder handen wassen. Medisch Centrum Alkmaar (MCA) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voeren deze maatregelen nu door. Voor dit project is veel belangstelling elders in het land.

Samenwerking
Deskundigen van MCA en de veiligheidsregio (de organisatie waar 112-meldkamer en ambulancedienst onder vallen) hebben samen gespeurd naar levensreddende minuten. Dit door cijfers met elkaar te delen en een nauwgezette analyse te maken van 112-melding tot ziekenhuisbehandeling. 

Tijdswinst bij hartinfarct
MCA en de veiligheidsregio hebben al substantiële tijdwinst weten te boeken bij patiënten met een hartinfarct die gedotterd moeten worden. Enkele maatregelen: het ambulanceteam brengt de patiënt niet meer naar de spoedeisende hulp, maar rijdt met de brancard direct door naar de behandelkamer. Daar aangekomen doen ambulanceverpleegkundige en –chauffeur alvast de bovenkleding van de patiënt uit, opdat het behandelend team van het ziekenhuis alvast de handen kan wassen en de operatiekleding aan kan doen.

Analyseren spoedmeldingen
Beide organisaties analyseren nu ook andere spoedmeldingen, zoals beroertes, complicaties bij bevallingen en chirurgie na ongevallen. Bij het inrichten van de nieuwe locatie van het ziekenhuis in Heerhugowaard verwerkt de instelling de conclusies van de analyse. Te denken valt onder meer aan het dichter bij elkaar brengen van de plek waar de ambulance aankomt en de behandelkamer.

15 minuten winnen
Voor deze manier van werken is veel belangstelling elders in het land. Afgelopen week publiceerde het vakblad Medisch Contact erover. 'Het is een manier van denken die nog niet vanzelfsprekend is. Pas als je het analyseert zie je hoeveel winst er is te behalen, door er samen zoveel mogelijk tijd uit te knijpen', zegt Martin Smeekes, directeur ambulancezorg van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Victor Umans, cardioloog van MCA: 'Nu gaan we alles op alles zetten om het tijdverlies bij de patiënt (tijdstip ontstaan klachten tot 112 bellen) te verminderen, daar kunnen we zeker 15 minuten winnen!'