terug naar nwz.nl

World  Restart a Heart Day: aandacht voor reanimatie in Noordwest

11.10.2023
World  Restart a Heart Day: aandacht voor reanimatie in Noordwest

Op 16 oktober is het ‘World Restart a Heart Day’. Op veel plaatsen in de wereld en in veel ziekenhuizen wordt op deze dag aandacht besteed aan reanimatie, ook in Noordwest, locatie Alkmaar. ‘De reanimatieraden houden jaarlijks deze World Restart a Heart Day om mensen bewust te maken van het belang van reanimatie door omstanders bij een circulatiestilstand. Iedereen op de wereld kan een leven redden en daarom sluiten wij dit jaar aan bij dit initiatief,’ aldus cardioloog Niels Wijkstra.

Het belang van reanimatie
In Nederland is de ambulance bij een noodgeval of reanimatie vaak razendsnel ter plekke, echter hersenschade kan al ontstaan tussen de drie en vijf minuten na een circulatiestilstand. Met de Restart a Heart Day willen de reanimatieraden bewustwording creëren over het belang van snelle herkenning en het starten en verlenen van hulp bij een reanimatie. Iedereen die een reanimatie buiten het ziekenhuis ziet, zou moeten kunnen handelen en in staat zijn een aantal ‘eenvoudige’ levensreddende handelingen uit te voeren. Iets doen is altijd beter dan niets doen! 

Door deze levensreddende handelingen direct te starten kunnen de  overlevingskansen van mensen die buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand krijgen, worden verdubbeld (tot zelfs verviervoudigd).

Leren reanimeren
Op maandag 16 oktober kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur uitleg krijgen over de basis reanimatie en kunt u oefenen op een reanimatiepop en met een AED. Cardioloog Niels Wijkstra en Jaap van Heugten, reanimatiecoördinator bij Noordwest, zijn aanwezig voor uitleg. De stand staat in de hal bij de hoofdingang van locatie Alkmaar.