terug naar nwz.nl

Samenwerking meldkamer, ambulancezorg en ziekenhuis bij STEMI bekroond met Andreas Grüntzig Ethica Award

17.05.2023
Samenwerking meldkamer, ambulancezorg en ziekenhuis bij STEMI bekroond met Andreas Grüntzig Ethica Award

Elk jaar reikt PCR, de internationale vereniging van interventiecardiologen, de prestigieuze Andreas Grüntzig Ethica Award uit aan initiatieven die het verschil maken voor hartpatiënten. De systeem-aanpak bij STEMI, waarbij patiënten sneller gedotterd worden door een goede samenwerking tussen meldkamer, ambulancezorg en ziekenhuis is dit jaar bekroond met de award. PCR noemt de systeem-aanpak een voorbeeld en inspiratie voor de ontwikkeling van de wereldwijde acute cardiologie.

Hartfilmpje ter plaatse
Bij een STEMI (ST elevatie myocardinfarct) is er sprake van een volledige afsluiting van een van de bloedvaten naar het hart. In geval van een verdenking op een hartinfarct maken de ambulanceverpleegkundigen een ECG op de plaats van het incident. Vervolgens wordt de diagnose gesteld en kan worden gestart met medicamenteuze (voor-)behandeling. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt de SEH overgeslagen en wordt de patiënt direct naar de behandelkamer gebracht.

Samenwerking Noordwest met Amsterdam UMC en RAV Noord-Holland Noord
Martin Smeekes, tot 2021 voorzitter Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, mocht samen met 2 collega’s uit andere landen de award in ontvangst namens alle ambulanceorganisaties te wereld: ‘Uniek in Nederland is dat we nu in alle RAV’s afzonderlijk de tijd die verstrijkt tussen het bellen van 112 en de aankomst van de patiënt met een STEMI bij het ziekenhuis registreren, rapporteren en gebruiken om onderling te vergelijken en verbeteringen door te voeren. Prof. Jan Piek, Amsterdam UMC en chairman van het internationale cardiologen netwerk Stent-Save a Life, heeft de EMS-organisaties met deze aanpak voorgedragen. Hij was altijd al een groot voorstander van systeemaanpak bij STEMI’s. Hij weet uit eigen ervaring hoeveel effort we hebben gestopt in de samenwerking tussen ambulancezorg en interventiecardiologen van het Amsterdam UMC en Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar vanuit RAV Noord-Holland-Noord. Ik ben trots dat de aanpak nu de internationale aandacht krijgt die het toekomt.’