terug naar nwz.nl

Afspraak via videoconsult? Oefen met ons!

08.12.2022
Afspraak via videoconsult? Oefen met ons!

Videoconsult is niet meer weg te denken uit de zorg. Bij videoconsult belt de patiënt met beeld, via een eigen computer/laptop/smartphone of tablet met de zorgverlener. Met videoconsult kunnen we onze patiënten zorg en advies dichtbij huis bieden, mits dit aansluit bij de zorgvraag en de situatie van de patiënt. Met een videoconsult is er persoonlijk contact met de zorgverlener, maar dan gewoon vanuit de eigen vertrouwde omgeving. Als Noordwest begrijpen wij dat videoconsult lastig kan zijn voor patiënten die niet zoveel met een computer of laptop werken. Om deze reden kunnen zij een videoconsult oefenen met medewerkers van onze patiëntenservice. 
 
Oefenmogelijkheid videoconsult voor patiënten 
Hoe wordt een videoconsult opgestart? En weer afgesloten? Onze patiëntenservice neemt de patiënt hierin stap voor stap mee tijdens een telefonische afspraak. In onderstaande video ziet u hoe dit in zijn werk gaat.  

Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies.

Voorkeuren aanpassen


Heeft u een afspraak via videoconsult en wilt u oefenen? 
Neemt u dan contact op met onze patiëntenservice. Zij plannen een afspraak met u in om het videoconsult te oefenen:

 
Voordelen videoconsult 
Videoconsult levert tijdwinst op voor zowel de patiënt als zorgverlener, is gemakkelijk in te plannen en scheelt de patiënt een (stressvol) ziekenhuisbezoek. De zorgverlener bekijkt of videoconsult in de persoonlijke situatie mogelijk is. Gaat uw voorkeur uit naar videoconsult? Laat het uw zorgverlener in dat geval weten. 
 
Meer informatie? 
Meer informatie over videoconsult vindt u op www.nwz.nl/videoconsult 
 
Waarom een digitaal gastvrij ziekenhuis? 
Videoconsult is onderdeel van het programma Digitaal gastvrij ziekenhuis, waarmee Noordwest inzet op een versnelling van de digitalisering in haar zorgverlening. Dat is nodig, want de landelijke trend is dat de zorgvraag stijgt en het aantal beschikbare zorgprofessionals fors afneemt. Onze allergrootste uitdaging is dan ook: zorg bieden aan meer patiënten, met minder mensen. Met behoud van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Daarom bouwt Noordwest aan de toekomst. Dat doen we letterlijk met de vernieuwbouw in Den Helder en Alkmaar. Door met patiënten in gesprek te gaan; wat zijn hun wensen? Met digitalisering: in het ziekenhuis en voor patiënten thuis, met behoud van de persoonlijke aandacht die zij van ons gewend zijn. En samen met zorgpartners in de regio.