terug naar nwz.nl

Monitoring op de longafdeling

17.03.2022
Monitoring op de longafdeling

Op de longafdeling van Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar zijn deze week zes gemonitorde bedden in gebruik genomen. Op deze bedden liggen longpatiënten die complexe zorg nodig hebben. Door deze nieuwe bedden kunnen patiënten langer op een verpleegafdeling verzorgd worden en hoeven ze niet onnodig opgenomen te worden op de IC. Daarnaast kunnen verpleegkundigen nu nog sneller reageren bij acute situaties. In Nederland zijn slechts een aantal ziekenhuizen die op deze manier werken. Noordwest is er enorm trots op deze innovatieve werkwijze te kunnen toepassen op de longafdeling. 

Zuurstoftoediening
Voor patiënten die hoge dosis zuurstof toegediend krijgen, is het belangrijk dat ze goed gemonitord worden omdat een zuurstoftekort soms sluipend kan gaan. Daarom liggen in veel ziekenhuizen patiënten die zuurstoftherapie (Optiflow) krijgen op de intensive care (IC) terwijl dat lang niet altijd nodig is. Dankzij de nieuwe gemonitorde bedden kunnen deze patiënten nu nog veiliger verzorgd worden op de longafdeling en kan een IC-opname voorkomen worden. Een IC-opname is voor een patiënt veel ingrijpender dan een opname op een gewone verpleegafdeling. 

Direct melding
Voor een goede monitoring van deze categorie zieke longpatiënten is het daarnaast belangrijk dat de patiënt in het zicht is, zodat de verpleegkundige direct kan handelen bij problemen. Sommige patiënten liggen echter in isolatie achter een deur waardoor dit bemoeilijkt wordt. Door de monitoren kunnen ook deze patienten goed in de gaten worden gehouden want de verpleegkundige krijgt direct een signaal via een mobiel device wanneer het zuurstofgehalte en de ademhalingsfrequentie afwijkt van een ingestelde waarde en kan hierdoor sneller handelen. 

Toename patiënten
Tijdens de coronapandemie is het aantal patiënten dat zuurstoftherapie krijgt enorm toegenomen. De nieuwe bedden zorgen ervoor dat zowel de verpleegkundigen op de longafdeling als de IC ontlast worden en we de zorg zo efficiënt mogelijk kunnen indelen.