terug naar nwz.nl

Noordwest en Omring starten proef om patiënten met hartfalen thuis te behandelen

04.06.2020
Noordwest en Omring starten proef om patiënten met hartfalen thuis te behandelen

Op 8 juni starten Noordwest Ziekenhuisgroep en zorgorganisatie Omring met een nieuwe behandelwijze voor patiënten met hartfalen. Het gaat in eerste instantie om een proef die 6 weken duurt. De proef is onderdeel van het zorgprogramma Hospital@Home. 

Thuis behandelen
Bij patiënten met hartfalen werkt het hart minder goed. Het kan bloed minder goed wegpompen. De organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen. Wanneer de toestand van de patiënt verslechtert zou hij normaal gesproken voor langere tijd opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bij deze proef wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de behandeling thuis voort te zetten. De patiënt krijgt thuis medicatie toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats. Patiënten voelen zich thuis vaak beter, ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling ten goede.  

Veilige zorg
De zorg die de patiënten thuis krijgen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen van zorgorganisatie Omring en verpleegkundig specialisten van Noordwest. Gezamenlijk bezoeken zij de patiënt meerdere keren per dag thuis. Het zorgprogramma Hospital@Home is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames te voorkomen. De behandeling van deze patiënten vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ‘ziekenhuiscomplicaties’ klein is.