terug naar nwz.nl

Interview met interventiecardiologen Maurits Dirksen en Jan van Ramshorst

23.08.2019
Interview met interventiecardiologen Maurits Dirksen en Jan van Ramshorst

In Noordwest magazine edtie 1-2019 verscheen een interview met interventiecardiologen Maurits Dirksen en Jan van Ramshorst.

'Innovaties en netwerkzorg’

Als het gaat over innovatie, dan loopt ons hart-long centrum voorop. ‘Met complexe ingrepen aan de ene kant en netwerkzorg aan de andere kant kunnen wij het verschil maken’, stellen interventiecardiologen Maurits Dirksen en Jan van Ramshorst.

Hart-long centrum
Het hart-long centrum biedt gespecialiseerde hoogwaardige zorg van de specialismen cardiologie en longziekten. Noordwest is het enige ziekenhuis in de regio Noord-Holland Noord waar dotterbehandelingen worden verricht. ‘Technische innovaties maken het bovendien mogelijk dat wij steeds complexere behandelingen kunnen uitvoeren; de noodzaak voor open hartoperaties wordt hierdoor steeds kleiner’, zegt Dirksen. Als een van de weinige dottercentra in Nederland dottert die van Noordwest al enkele jaren met veel succes chronisch verstopte kransslagaders. Dirksen: ‘Voorheen werd óf niks gedaan aan een chronisch verstopte kransslagader of er volgde een open hartoperatie. Tegenwoordig behalen we goede resultaten met nieuwe dottertechnieken om deze verstopte kransslagaders te openen. Dergelijke ingrepen doen we jaarlijks bij 100 tot 150 mensen, die hierdoor geen open hartoperatie hoeven ondergaan.’

Hartfalen
Ook met het pacemaker- en ICD-centrum, dat een belangrijke functie heeft voor de regio, lopen de cardiologen voorop met technologische vernieuwing, net als met de begeleiding van mensen met hartfalen. ‘Voor hartfalen werken we in de regio met een netwerk van cardiologen, huisartsen en verpleegkundig specialisten van Noordwest’, vertelt Van Ramshorst. ‘Met het netwerk doen we mee in een pilot waarin we patiënten thuis monitoren met behulp van een app, waardoor we hartfalen steeds kunnen bijsturen. Patiënten worden via de app begeleid en krijgen zo meer regie over hun eigen ziekte. Monitoren verkleint de kans op heropnames in het ziekenhuis en geeft een betere kwaliteit van leven.’

Drukmeter
Het hart-long centrum doet eveneens mee aan een landelijke studie naar de toepassing van een drukmeter in de longslagader. ‘Door de drukmeter, die via de lies wordt geïmplanteerd, zie je eerder aankomen dat het hart gaat ontsporen en dat betekent dat we beter kunnen behandelen’, besluit Van Ramshorst. ‘Aan zulke zorginnovaties werken wij graag mee, wij willen onze patiënten ten slotte altijd het beste bieden.’

Meer interessante artikelen vind je in het Noordwest Magazine