terug naar nwz.nl

Noordwest start met sneldiagnostiek longkanker

13.06.2019
Noordwest start met sneldiagnostiek longkanker

Wie door de huisarts wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis met een verdenking van longkanker gaat een spannende en onzekere tijd tegemoet. Noordwest is daarom gestart met sneldiagnostiek bij patiënten bij wie op de longfoto een afwijking wordt gezien. Alle onderzoeken die nodig zijn voor de diagnose vinden daarbij zoveel mogelijk plaats op 1 dag.

Snel duidelijkheid
De patiënt zo snel mogelijkheid duidelijkheid geven en sneller starten met een behandeling. Dat is het doel van sneldiagnostiek. Longarts Nicole Barlo: ‘De patiënt krijgt op 1 dag een gesprek met de longarts, een PET-CT (nucleair onderzoek) en een inwendige echografie. Deze onderzoeken werden voorheen gepland op verschillende dagen in een periode van 3 weken. Ook de uitslag volgt sneller: binnen 1 tot 2 weken worden de diagnose en het behandelplan besproken.’

In overleg
De huisarts en de patiënt worden telefonisch ingelicht over het zorgpad sneldiagnostiek. Als het voor de patiënt te belastend is om op 1 dag alle onderzoeken te ondergaan worden de onderzoeken los van elkaar gepland.

Ontwikkelingen
Er zijn bij Noordwest meer vernieuwingen doorgevoerd met betrekking tot diagnostiek en behandeling van longkanker:

  • Symbiant (expertisecentrum op het gebied van pathologie) is eind vorig jaar begonnen met het testen van een nieuwe methode voor het diagnosticeren van patiënten met longkanker door middel van een Liquid Biopsy (bloedbiopt). Hiermee kunnen mutaties in het DNA in 1 dag worden opgespoord. Patholoog Nelly Breeuwsma: ‘Als een van de mutaties gevonden wordt kan in sommige gevallen direct worden gestart met een gerichte behandeling door middel van tabletten. Het bloedbiopt wordt bij Noordwest ingezet vóór het reguliere biopt. Deze werkwijze is uniek in Nederland. Bij een kleine groep patiënten is het bloedbiopt voldoende voor de analyse van de DNA-mutatie en hoeft er geen regulier biopt te worden genomen. Dat is patiëntvriendelijker, omdat er dan geen stukje weefsel weggenomen hoeft te worden. Bij een grotere groep, zo’n 40 procent, zorgt het bloedbiopt ervoor dat er veel tijdswinst geboekt kan worden in de diagnostiek omdat er bepaalde onderdelen van de analyse bij voorbaat uitgesloten kunnen worden.’
  • Sinds begin 2017 voert Noordwest de Uniportal VATS lobectomie (U-VATS) uit. Inmiddels gaat 70% van de operaties via deze techniek. De U-VATS zorgt ervoor dat er tijdens een kijkoperatie nog maar 1 snede nodig is om de longtumor te verwijderen. Het resultaat: de patiënt heeft minder pijn, de wond geneest snel, er is minder infectiegevaar en de patiënt hoeft minder lang in het ziekenhuis te blijven.