terug naar nwz.nl

Minder hartsterfte in Noordkop

07.02.2019
Minder hartsterfte in Noordkop

In de Helderse Courant van 5 februari 2019 is een artikel verschenen over een daling van sterfte door hart en vaatziekten  in de Noordkop. Cardioloog Hans Boswijk is hiervoor geïnterviewd. Hij gaat in op de
invloed van levensstijl, medische ontwikkeling en vergrijzing op de sterftecijfers. Lees verder.