terug naar nwz.nl
Menu

Bloedonderzoek

Bloed bevat bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. Bij ziekte komen van bepaalde stoffen te veel of van andere juist te weinig voor in het bloed. Of er komen ziekteverwekkende micro-organismen in voor die een infectie kunnen veroorzaken. Met bloedonderzoek kunnen we nagaan of en welke ziekte u eventueel heeft. Bloedonderzoek geeft ook een indruk van de conditie van vitale organen zoals het hart en de longen.

Hoe verloopt bloedonderzoek? 
Bij bloedonderzoek nemen we met een steriele naald een kleine hoeveelheid bloed af. Bijvoorbeeld uit uw vingertop of een ader, meestal in de elleboog. We onderzoeken het bloed vervolgens in ons laboratorium. 

Hoe bereidt u zich voor op bloedonderzoek? 
Voor bloedonderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft voor bloedafname geen aparte afspraak te maken. Wilt u de volgende papieren meenemen:
  • uw afsprakenkaart met registratie-etiket
  • uw identiteitsbewijs 
  • het aanvraagformulier met uw gegevens

Het kan zijn dat u voor uw bloedafname nuchter moet zijn. Als dat zo is, dan hoort u dat van uw behandelend arts.

Servicepunten en priklocaties bloedafname
Als u niet direct in het ziekenhuis bloed moet laten prikken, dan zijn er diverse servicepunten en priklocaties bij u in de buurt waar u terecht kunt. U vindt de adressen en openingstijden op de website van Starlet DC.

Bloedonderzoek bij kinderen
Veel kinderen vinden het spannend om een bloedprik te krijgen. Het helpt als uw kind goed weet wat het te wachten staat. Uitgebreide informatie over bloedprikken bij kinderen leest u op de kindersite in het fotoverhaal 'bloedprikken bij kinderen'. Deze informatie is speciaal gericht op kinderen.

Ziektebeelden

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.

Meer informatie

Er zijn geen suggesties voor meer informatie beschikbaar.