terug naar nwz.nl

Holterregistratie

Bij een holteronderzoek wordt uw hartritme 24 uur of 48 uur geregistreerd. Deze registratie maakt duidelijk hoe uw hart zich gedurende een langere periode gedraagt. Eventuele onregelmatigheden kunnen op die manier worden opgespoord. 

Hoe verloopt holterregistratie? 
U draagt een recorder - een holter - in een tasje aan een riem bij u. De recorder is verbonden met plakelektroden op uw borst. Een hartfunctielaborant sluit de holter aan. Het is de bedoeling dat u tijdens de registratie zoveel mogelijk dingen doet die u normaal ook zou doen. In een holterdagboek schrijft u globaal op wat u heeft gedaan en welke medicijnen u heeft gebruikt. Na afloop analyseert de cardioloog de registratie in combinatie met uw dagboek. Bij het eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u de uitslag. 

Holterregistratie in foto's
Wilt u bekijken hoe het halen en brengen van een holter verloopt? Bekijk het fotoverhaal van de holterregistratie