terug naar nwz.nl

Fractional Flow Reserve (FFR-meting)

Met een FFR-meting kan een cardioloog de ernst van een vernauwing in een kransslagader meten. De cardioloog beoordeelt of u gedotterd moet worden of dat behandeling met medicijnen beter is. Ook bepaalt de cardioloog met een FFR-meting waar precies gedotterd moet worden als dat nodig blijkt. 

Hoe verloopt een FFR-meting? 
Net als bij de hartkatheterisatie wordt er een buisje in de lies ingebracht. Via dit buisje wordt een katheter naar één van de kransslagaderen gevoerd, waar eventueel gedotterd moet gaan worden. 

Een FFR-meting vindt vaak plaats na een hartkatheterisatie en voor een dotterbehandeling. Het onderzoek vindt plaats in een hartkatheterisatiekamer (224) en duurt ongeveer een half uur. Als de cardioloog besluit om ook te dotteren, duurt de behandeling langer en blijft u ook langer in het ziekenhuis.

Ziektebeelden

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.