terug naar nwz.nl

Elektrofysiologisch onderzoek

Bij een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) worden hartritmestoornissen kunstmatig opgewekt en daarna beoordeeld. Het doel van dit onderzoek is informatie te krijgen over de aard van de ritmestoornis in uw hart en de plaats waar deze hartritmestoornis ontstaat. Ook kijken we naar de werking van de ingestelde behandeling met medicijnen. 

Hoe verloopt een elektrofysiologisch onderzoek? 
Bij een EFO schuiven we vanuit de lies via een opening in een van de bloedvaten een stel dunne draden (elektrodekatheters) naar het hart. Met röntgenstraling kunnen we vervolgens zien of de katheters op de goede plek liggen. Daarna sturen we met de computer impulsen naar uw hart, waarmee we proberen een ritmestoornis op te wekken. Soms gebruiken we daar ook medicijnen voor. Het kan zijn dat u voelt dat uw hart op hol slaat.