terug naar nwz.nl

Bloeddrukmeting gedurende 24 uur (hart-long)

In sommige gevallen vindt de cardioloog het noodzakelijk dat bij u een 24-uurs bloeddrukmeting wordt gedaan. Zo komen we te weten hoe het verloop van uw bloeddruk is over een langere periode.

Hoe verloopt een bloeddrukmeting gedurende 24 uur?
U krijgt voor een periode van 24 uur een manchet - een soort dikke band - om uw bovenarm, die eens in de zoveel tijd uw bloeddruk opmeet en vastlegt. Iedere keer dat uw bloeddruk moet worden gemeten, wordt de manchet automatisch opgepompt. Overdag gebeurt dat elk half uur, ’s nachts elk uur. De gegevens worden opgeslagen in een apparaatje ter grootte van een draagbare cd-speler.

Ziektebeelden

Er is geen informatie beschikbaar over relevante ziektebeelden. Bekijk het complete overzicht van ziektebeelden.