terug naar nwz.nl

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is medische en psychosociale zorg voor mensen die niet meer beter worden. Omdat genezing niet meer mogelijk is, is de zorg gericht op het voorkomen en/of verlichten van lijden. Deze zorg is ook mogelijk naast de behandeling voor uw ziekte, die u nog krijgt van uw arts. We proberen verder zoveel mogelijk te doen om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. U en/of uw naasten kunnen daarbij een beroep doen op het ‘consultteam ondersteunende en palliatieve zorg’ (COP-zorg) van Noordwest Ziekenhuisgroep.

COP-zorg
Maak kennis met de leden van het consultteam (COP-zorg).

Gang van zaken
Na verwijzing door uw arts of een verpleegkundige hebben u en uw naasten eerst een gesprek met de verpleegkundig specialist van het consultteam. Deze afspraak kan zowel tijdens een opname als poliklinisch. Na de intake heeft de verpleegkundig specialist direct contact met een van de medisch specialisten van het consultteam. Daarna krijgt u van het team een advies voor de best passende zorg. Als u dat wenst maken we voor u ook vervolgafspraken. Elke week houdt het team een Multidisciplinair overleg (MDO) waar elke aangemelde patiënt wordt besproken en waarbij uw huisarts uitgenodigd wordt voor overleg.

Behandeling
COP-zorg kan u ondersteunen bij uiteenlopende problemen/vraagstukken. Vanuit het team kijken we naar de mens in zijn totaliteit. Zowel lichamelijke als psychische aspecten kunnen aan bod komen.
Bij fysieke ongemakken kan de verpleegkundig specialist u helpen met het aanpassen van medicatie en uitleg geven over de klachten die bestaan of kunnen ontstaan die te maken hebben met uw ziekte. Verder kijken we naar de mens achter de patiënt: wie is hij/zij, wat houdt hem/haar bezig, wat is belangrijk en wat juist niet. Waar liggen de behoeftes van ondersteuning bij zowel patiënt als familie.

Start palliatieve zorg
Het moment van het opstarten van ondersteuning/begeleiding door het palliatief team bepaalt deels de opbouw van een gesprek.
Is het palliatief team in een vroeger stadium betrokken dan kan bespreekt de arts of verpleegkundig specialist vooraf met een patiënt over de wensen voor de zorg bij een te verwachten verslechterende gezondheidstoestand in de toekomst. Dit heet advance care planning (ACP). Begeleiding via COP-zorg kan tot aan de laatste levensfase.

Inschakelen andere zorgverleners
De verpleegkundig specialist kan tijdens een gesprek beoordelen of het wenselijk is dat andere zorgverleners betrokken worden bij de zorg. Denk hierbij aan ondersteunende thuiszorg, oncologiewijkverpleegkundige, longverpleegkundige, Humanitas, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, verwijzing naar een hospice of andere zorgplek.

Uw vragen
Met eventuele vragen over palliatieve zorg kunt u contact opnemen met het consultteam. Dat kan via uw behandelend arts of een verpleegkundige van de afdeling. U kunt ook direct zelf contact opnemen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? U vindt onder de tab ‘Folders’ verschillende patiëntenfolders over palliatieve zorg binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. De folder ‘Palliatieve sedatie’ vindt u op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Ziektebeelden

Er is geen informatie beschikbaar over relevante ziektebeelden. Bekijk het complete overzicht van ziektebeelden.

Folders

Bekijk het complete overzicht van Patientenfolders.