Menu

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg is medische en psychosociale zorg voor mensen die niet meer beter worden. Omdat genezing niet meer mogelijk is, is de zorg gericht op het voorkomen en/of verlichten van lijden. Deze zorg is ook mogelijk naast de behandeling voor uw ziekte, die u nog krijgt van uw arts. We proberen verder zoveel mogelijk te doen om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. U en/of uw naasten kunnen daarbij een beroep doen op het ‘consultteam ondersteunende en palliatieve zorg’ (COP-zorg) van Noordwest Ziekenhuisgroep.

COP-zorg
Maak kennis met de leden van het consultteam (COP-zorg).

Gang van zaken
Na verwijzing door uw arts of een verpleegkundige hebben u en uw naasten eerst een gesprek met de verpleegkundig specialist van het consultteam. Deze afspraak kan zowel tijdens een opname als poliklinisch. Na de intake heeft de verpleegkundig specialist direct contact met een van de medisch specialisten van het consultteam. Daarna krijgt u van het team een advies voor de best passende zorg. Als u dat wenst maken we voor u ook vervolgafspraken. Elke week houdt het team een Multidisciplinair overleg (MDO) waar elke aangemelde patiënt wordt besproken en waarbij uw huisarts uitgenodigd wordt voor overleg.

Uw vragen
Met eventuele vragen over palliatieve zorg kunt u contact opnemen met het consultteam. Dat kan via uw behandelend arts of een verpleegkundige van de afdeling. U kunt ook direct zelf contact opnemen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? U vindt onder de tab ‘Folders’ verschillende patiëntenfolders over palliatieve zorg binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Ziektebeelden

Er is geen informatie beschikbaar over relevante ziektebeelden. Bekijk het complete overzicht van ziektebeelden.

Meer informatie

Er zijn geen suggesties voor meer informatie beschikbaar.