terug naar nwz.nl

ICD-implantatie

Hartritmestoornissen die hun oorsprong vinden in de hartkamers, kunnen levensbedreigend zijn. Een sterke elektrische schok (defibrillatie) met een zogenoemde defibrillator kan deze stoornis beëindigen. Bij patiënten met een grote kans op deze levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen we een inwendige defibrillator (ICD – implanteerbare cardiale defibrillator) implanteren. De ICD is met 1, 2 of 3 draden via een ader verbonden met uw hart. Via deze draden houdt de ICD uw hartritme voortdurend in de gaten en reageert met een elektrische schok als u ritmestoornissen krijgt. Een ICD kan uw hartritmestoornissen niet voorkomen, maar wel stoppen. De gevolgen voor het dagelijks leven zijn voor iedere patiënt weer anders. Voor een ingreep bespreekt de ICD-verpleegkundige met u over deze gevolgen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een ICD-implantatie?
U wordt voor 1, 2 of 3 dagen opgenomen op de hartafdeling in Alkmaar. Wij raden u aan om de folder 'Goed voorbereid naar het ziekenhuis' door te nemen. 

Hoe verloopt de ICD-implantatie
U krijgt een plaatselijke verdoving (in een enkel geval een algehele narcose). Daarna brengen we de ICD in onder de huid, vlak onder het linker sleutelbeen of onder de linker borstspier. De ingreep vindt plaats in een hartkatheterisatiekamer in Alkmaar. De ingreep duurt ongeveer anderhalf tot 3 uur. Met het fotoverhaal over de ICD-implantatie kunt bekijken hoe de ingreep verloopt.

Wat kunt u verwachten na een ICD-implantatie?
Op de hart-long polikliniek controleren en begeleiden we patiënten die een ICD dragen. U komt 1 tot 2 keer per jaar voor controle. We bekijken dan nauwkeurig hoe uw ICD functioneert. 

Onze app 'Noordwest Zorg'  
Komt u naar ons ziekenhuis voor een onderzoek of een behandeling? Dan is het belangrijk dat u zich goed voorbereid. Naast de folder kunnen u en eventueel uw naasten hiervoor onze app Noordwest Zorg gebruiken. U vindt er ook informatie over leefregels en voeding & beweging tijdens een opname. 
Deze handige app kunt u downloaden in de App Store of Google Play. Zoek naar Patient Journey, selecteer vervolgens ‘Noordwest Zorg’ en daarna de behandeling die voor u van toepassing is. De voor u van belang zijnde informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.