terug naar nwz.nl

Impact CTT116855

Start onderzoek:
Januari 2015

Doel:
In dit onderzoek worden de werkzaamheid en veiligheid beoordeeld van de combinatie van drie geneesmiddelen bij mensen met COPD, chronische obstructieve longziekte.

Het gaat om fluticasone furoaat (FF), umeclidinium (UMEC) en vilanterol (VI). Er wordt gekeken of deze combinatie van drie geneesmiddelen perioden van verergering van COPD (exacerbaties) tegengaat. De effecten van deze combinatiebehandeling (FF / UMEC / VI) worden vergeleken met die van combinatiebehandelingen met elk twee geneesmiddelen, en wel FF/VI en UMEC/VI. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen de verschillende behandelingen kunnen hebben.

FF is een corticosteroïd dat de ontsteking remt en VI en UMEC zijn langwerkende luchtwegverwijders.

Wie kunnen meedoen?
Mensen met COPD die een longfunctie blazen van minder dan 80% van de voorspelde waarde én tevens één of meer keer per jaar een behandeling met prednison en/of antibiotica nodig hebben in verband met een exacerbatie.

Wereldwijd is het aantal benodigde deelnemers bereikt, vandaar dat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen starten.

Wat houdt meedoen in?
Gedurende ruim een jaar (55 weken) komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het hart-long centrum, huisnummer 138 in Alkmaar. Er worden diverse testen gedaan zoals longfunctie, ECG, longfoto en bloedafname. De 7 of 8 bezoeken vinden ’s morgens plaats en duren meestal 2 à 3 uur. De informatie en de onderzoeksmedicatie worden verstrekt door de onderzoeksmedewerkers. Twee keer tijdens het jaar heeft de deelnemer contact met longarts, indien nodig vaker. Daarnaast vult de deelnemer thuis een papieren en een elektronisch dagboekje in en moeten de onderzoeksmedewerkers op de hoogte worden gehouden van veranderingen in de gezondheid.

Onkosten:
Parkeer- en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten
e-mail: researchlongziekten@nwz.nl
telefoon: 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur)