terug naar nwz.nl

Etna VTE DSE EDO 05-14

Start onderzoek:
December 2016

Doel:
Informatie verzamelen over het percentage van recidief van bloedstolsel, de gezondheid van de deelnemers en het verdragen van het middel edoxaban. Daarnaast wordt gekeken hoe edoxaban wordt gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk. Dit onderzoek is puur observationeel.

Wie kunnen meedoen?
Mensen die worden behandeld met edoxaban (Lixiana) in verband met een longembolie en/of diep veneuze trombose in arm of been.

Er kunnen geen nieuwe deelnemers meer starten.

Wat houdt meedoen in?
Gedurende 18 maanden komt de deelnemer aan het onderzoek op afgesproken tijden naar het Hartlongcentrum of er vindt een telefonisch consult plaats. Het gaat om 5 keer, waarbij er informatie wordt verzameld door de researchmedewerker longziekten of de longarts.

Als de behandeling met edoxaban in de loop van het onderzoek stopt, dan wordt de deelnemer wel 18 maanden opgevolgd.

Onkosten:
Geen

Meer informatie:
longarts dr. W.G. Boersma en onderzoeks/researchmedewerkers longziekten, e-mail: researchlongziekten@nwz.nl, telefoon: 072 - 548 4134 / 072 - 548 4142 (maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 15:30 uur)