terug naar nwz.nl

Versoepelingen coronamaatregelen per 1 juni

31.05.2022
Versoepelingen coronamaatregelen per 1 juni

Vanaf woensdag 1 juni, voeren we een aantal versoepelingen door. Zo is de bezoekersregeling weer als vanouds en is het weer toegestaan om een begeleider mee te nemen bij een bezoek aan de polikliniek. Ook is het niet langer noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden.

Op bezoek
De dagelijkse bezoektijden zijn met ingang van woensdag 1 juni weer als volgt:

  • Den Helder: van 14:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 20:00 uur
  • Alkmaar: van 15:30 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 19:30 uur
  • Locatie Bergermeer: van 19:00 tot 20:00 uur
     

Op locatie Alkmaar is er een extra bezoekuur op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:30 tot 11:30 uur. Voor een aantal afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Deze staan op onze website bij nwz.nl/bezoektijden.

Houdt er rekening mee dat per patiënt niet meer dan 2 bezoekers tegelijk zijn toegestaan.

Afspraak polikliniek
In de coronatijd hebben we gevraag om zoveel mogelijk alleen naar de afspraak op de polikliniek te komen. Dit is niet langer nodig, u kunt als u dat wilt een begeleider meenemen.
Wel vragen we u om contact op te nemen met de polikliniek bij COVID-klachten (koorts, hoesten, niezen, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, diarree, pijn achter de ogen, misselijkheid & braken, minder/niet meer ruiken en/of abnormale smaak) of als u COVID-positief bent. Dit geldt uiteraard ook voor een eventuele begeleider.

Dragen mondneusmasker
Wanneer medewerkers van Noordwest zorg verlenen binnen de 1,5 meter dan dragen onze medewerkers een mondneusmasker. Dit geldt zowel voor de kliniek als de polikliniek.
De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat hierbij voorop. Om die reden schudden we ook nog steeds geen handen, maar houden we het bij vriendelijk groeten.